MODERNE KLIPPFISKPRODUKSJON

Skuleoppgave frå arkitekstudiet på NTNU, 2013. Individuell del av gruppearbeid. Temaet for kurset var klippfisken og utforsking av rolla den har i forholdet mellom Noreg og Portugal. Dette er frå den innleiande registreringsoppgava, der vi skulle tolke arkitektonisk ulike aspekter ved klippfiskens historie, produksjon og konsum.

  • Instagram - Grå Circle
  • Facebook - Grå Circle

© Karoline Førsund 2019-2021

KONTAKT: post@karolifo.no

0