• INSTAGRAM
  • Pinterest

© Karoline Førsund 2019

KONTAKT: post@karolifo.no

FOLK

Eg liker å tegne folk, frå hovudet mitt. Her er ei variert utvalg små eksperimenter. I hovudsak blyant og fargelegging enten fargeblyantar eller i Photoshop.