• INSTAGRAM
  • Pinterest

© Karoline Førsund 2019

KONTAKT: post@karolifo.no

SKISSEBOK - OBSERVASJON

Øving gjer meister - her er eit utval observasjonsteikningar frå skisseboka, teikna enten ved å observere gjenstandar og folk i røynda, eller levande bilete på TV :)