• INSTAGRAM
  • Pinterest

© Karoline Førsund 2019

KONTAKT: post@karolifo.no

UTFORDRINGAR OG KONKURRANSAR

For å utfordre meg sjølv og øve på å illustrere til eit tema har eg det siste året jamnleg tatt del i vekentlege og månadlege utfordringar og konkurransar på sosiale medier. Her er eit utval slike illustrasjonar.