top of page

100 HEADS - GAME OF THRONES

Det starta med utfordringa #meds100heads. Dette var rett før siste sesong av Game of Thrones, og etter nr. 40 gjekk eg over frå referansebileta som fulgte med utfordringa til å teikne GoT-karakterer. Fokuserte meir på portrettlikskap enn planlagt, kvar teikning tok mellom 10-45 min, og eg endte med 100 hovud på 15 dager.

bottom of page